QUYẾT ĐỊNH V/v Thành lập Tổ Phổ cập Giáo dục trường TH&THCS Bản Trung Năm học 2018 - 2019

Ngày đăng: 30/10/2018 280 lượt xem
Mô tả:

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH&THCS BẢN TRUNGHIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH&THCS BẢN TRUNG

          - Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

          - Căn cứ Nghị định số 88/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Phổ cập Giáo dục Trung học cơ sở;

          - Căn cứ Thông tư số 36/2009 TT-BGD&ĐT ngày 04 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định kiểm tra công nhận Phổ cập Giáo dục tiểu học và Phổ cập Giáo dục đúng độ tuổi;

          - Căn cứ Quyết định số 26/2011QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 05 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận Phổ cập Giáo Trung học cơ sở;

          - Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 – 2019;

         - Xét năng lực của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường,

                                                                                        QUYẾT ĐỊNH


          Điều 1:  Thành lập Tổ Phổ cập Giáo dục năm học 2018-2019 gồm các ông bà có tên sau:

(có danh sách kèm theo)

          Điều 2: Tổ Phổ cập Giáo dục có nhiệm vụ:

          1. Tham mưu, đề xuất với Hiệu trưởng công tác Phổ cập Giáo dục tiểu học và Phổ cập Giáo dục đúng độ tuổi; Phổ cập Giáo dục bậc Trung học cơ sở theo đúng quy định.

          2. Thực hiện Phổ cập Giáo dục trên địa bàn 5 thôn (Bản Trung, Bản Trang, Bản Náng, Châu Giàng, Làng Mới).

          3. Tổ chức điều tra, ghi phiếu, tổng hợp kết quả vào sổ theo dõi các thôn được phân công thực hiện Phổ cập Giáo dục tiểu học và Phổ cập Giáo dục đúng độ tuổi; Phổ cập Giáo dục bậc Trung học cơ sở.

          4. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Tổ trưởng phân công.

          Điều 3:  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Các Ông bà trưởng các bộ phận và các ông bà có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.                                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

                                                                                            

 

 

                                                                                                                                  Nguyễn Đăng Nhân

 

 

                                                                                                   

 


Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 07 : 4
Năm 2022 : 731